Slik blir det nye O2-huset

300 kontorer: Det blir ca. 300 kontorer i det nye O2-huset (Ogndalsvegen 2). Det skal være kontorer i 2. til og med 7. etasje. I første etasje blir det kantine, som alle interesserte kan benytte. – Dette er et utrolig artig prosjekt – som vil bli synlig i hele byen, sier sjefen i Steinkjerbygg, Bjørn Kalmar Aasland. Slik skissen viser, er bygningen planlagt i dag, men det kan fortsatt bli endringer på farger. 

Nyheter

Om ett og et halvt år vil den nye store bygningen ved Steinkjer stasjon stå innflyttingsklar. Nå jobber prosjektgruppa med de siste detaljene, og alt tyder på at det blir et flott bygg, som vil synes i byen.