Økonomirapport Steinkjer kommune for oktober:

- Ser det ikke som mulig å levere et driftsregnskap i balanse

Rådmann (fra nyttår kommunedirektør) Torunn Austheim varsler i økonommirapporten for oktober at Steinkjer kommune etter alt å dømme ikke vil levere et driftsregnskap for 2019 som er i balanse.   Foto: Svein Leknes

Nyheter

Når de tre hovedutvalgene i Steinkjer kommune kommende fredag har sitt siste møte før kommunesammenslåingen, er økonomirapporten for oktober hovedsak på agendaen. Den er langt fra lystelig lesning.