Steinkjermann i 20-åra dømt til ett år og elleve måneder i fengsel

Inntrøndelag tingrett: Dømt for en rekke ulike lovovertredelser mot unge jenter. 

Nyheter

En Steinkjer-mann i 20-åra er dømt til ett år og elleve måneders fengsel for blant annet seksuelle handlinger mot barn under 16 år, og vold mot andre personer.