Jørgen flyttet fra Bergen til Steinkjer

– Jeg synes vi har blitt tatt godt imot i Steinkjer, både privat og av næringslivet, sier Jørgen, som også er glad for at de fikk leid et stort hus i Stod. – Planen er å leie det i to år.  Foto: Trine Binde Bratberg

Det er en ting som er veldig rart. Det er ekstremt mange som snakker i telefonen når de kjører her. Det er det ikke i Bergen

Nyheter

I september kom Jørgen Lie Solvang (35) flyttende fra Bergen til Steinkjer i lag med kona, Maren, som kommer herfra. De har to sønner på ti måneder og tre og et halvt år.