Ungdommen selv ønsker at det blir tatt et tak mot hærverk og ødeleggelser i Beitstad

Få ødelegger for mange

SAMMEN: Ungdommer og voksne vil ha bort pøbelstreken i Vellamelen. Eli Oline Rønning (t.v.), Stian Aakre, Marikken Volden, Sindre Volden, Silje Engan og Mats Fredrik Jønnum. 

Nyheter

Sindre Volden (15), Silje Engan (14) og Mats Fredrik Jønnum (15) roper et lite varsko mot oppførselen til noen andre ungdommer i Vellamelen.