Nedgravde oljetanker må enten fjernes eller tømmes, renses og fylles med et materiale

Nå er det forbudt med oljefyring

Det er den som eier oljetanken som er ansvarlig for å få den gravd opp. Er det umulig å grave opp fyringstanken, skal den tømmes, renses og fylles med et miljøfarlig materiale. Børstad Transport fyller tankene med et kjemisk skum. Det er et barkeprodukt som de tilsetter herder. Det er det samme skummet som brukes i dikene i Nederland. Noen firma fyller tankene med pukkstein. «Det er ikke mulig få fylt en tank full med pukk», sier Karl Peder Bjerve i Børstad Transport. Der har brukt stoffet i 20 år.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge. Med oppvarming menes ikke bare oppvarming av rommene, men også av varmtvannet og ventilasjonsluften i bygningen.