Nedgravde oljetanker må enten fjernes eller tømmes, renses og fylles med et materiale

Det er uvisst hvor mange oljetanker det er i Steinkjer

eier har ansvaret: Det er den som eier oljetanken som er ansvarlig for å få den gravd opp. Er det umulig å grave opp fyringstanken, skal den tømmes, renses og fylles med et miljøfarlig materiale. Børstad Transport fyller tankene med et kjemisk skum. Det er et barkeprodukt som de tilsetter herder. Det er det samme skummet som brukes i dikene i Nederland. Noen firma fyller tankene med pukkstein. «Det er ikke mulig få fylt en tank full med pukk», sier Karl Peder Bjerve i Børstad Transport. Der har brukt stoffet i 20 år. 

HULL I TANKEN: Tankene kan ha sprukket eller rustet sund. – Hvis oljen i tanken, som vil bil liggende øverst dersom det har kommet vann inn i den, renner ut og når en vannåre, er det katastrofe. 

SYNLIG: Noen har kuttet rørene ned til oljetanken, mens andre steder synes rørene godt. 

Carl Anders Kvistad sier nedgravde oljetanker er miljøbomber. – Nedgravde fyringstanker med fossilt brennstoff må enten fjernes eller tømmes, renses og fylles, sier Kvistad.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Det er ingen som vet hvor mange nedgravde oljetanker det finnes ved bolighus, bygårder og andre hus i Steinkjer og Verran. Mange har gravd opp oljetankene sine, mens andre kvier seg for å gjøre noe.

Fra 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp boliger og andre bygg forbudt. I all hovedsak. Nedgravde oljetanker må derfor fjernes – eller det kan bli gitt tillatelse til å tømme tanken der den ligger, om den er vanskelig å grave opp. Da må oljetanken renses og fylles etter tømming. Og det må dokumenteres at dette er utført av kvalifisert entreprenør.

Kommunen vet ikke

– Steinkjer kommune har ingen fullstendig oversikt over hvor nedgravde oljetanker er plassert. Det finnes heller ingen lokal forskrift, men det jobbes med et utkast som kan bli lagt fram til politisk behandling, sier Carl Anders Kvistad, som er enhetsleder for renovasjon i Steinkjer kommune.

Han sier det er noen som kvier seg for å gjøre noe med gamle oljetanker.

– Resultatet kan bli at tankene sprekker eller ruster sund. Blir det lekkasje i grunnen – og oljen kommer i kontakt med vannårer, kan det gi katastrofale følger.

– Hvem er ansvarlig da?

– Ansvaret ligger på eier av oljetanken. Den økonomiske belastningen vil også bli større da, enn om man fjerner den – eller tømmer, rengjør og fyller oljetanken før det skjer en katastrofe, sier Kvistad.

Mange ligger gjemt

– Hvor kan oppgravde oljetanker leveres i Steinkjer?

– Tomme og rengjorte oljetanker kan innleveres på Tranamarka.

Børstad Tansport i Stjørdal kan dette med «villatanker». Så langt i år har de gravd opp 560 oljetanker/villatanker i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– I tillegg har vi skummet 105 tanker, sier Karl Peder Bjerve i Børstad Transport.

Det er en del firma i Steinkjer som graver opp private oljetanker, men det skal være ulikt hva de fyller nedgravde oljetanker med. Noen fyller de tomme tankene med pukkstein. Børstad Transport sier det ikke blir bra når man fyller oljetankene med stein.

– Åpningen er 50 cm i diameter. Da er det ikke mulig å få fylt tanken full med pukkstein. Sånn er det bare, sier Karl Peder Bjerve i Børstad Transport.

Det er slik at oljetankene må fylles, for skulle de ruste sund, vil det etter hvert bli et hull i jorda der de lå.

– Funker skummet dere bruker bedre enn pukkstein?

Brukes i diker i Nederland

– Ja, det gjør det. Med bacel-skum, som det heter, kan man heve hus. Det er samme type skum som brukes i dikene i Nederland. Det er i utgangspunktet et barkeprodukt, som vi tilsetter herder, sier Karl Peder Bjerve, som hevder at noen tror at oljetanken sin er tom, men det er den sjelden.

– Noen har kappet rørene til oljetanken sin, og da kan den renne full av vann. Og det er slik at olje er lettere enn vann, så da vil oljen flyte på toppen av vannet i tanken. Det er alltid litt olje igjen i oljetankene.

Eksperten i Børstad Transport sier det var slik i «gamle dager», at nedgravde oljetanker for å varme opp boligen sin, ikke ble byggeanmeldt til kommunen. Sånn var det bare.

– Trondheim kommune har hatt tankforskrift i mange år. De regner med at det er ca. 1.200 tanker det fortsatt ikke er gjort noe med.

Steinkjer kommune har som sagt ingen forskrift per i dag.

– Vi kommer til å gå for en rund håndtering for å sikre at nedgravde oljetanker med fossilt brennstoff enten fjernes eller tømmes, renses og fylles. Det må da dokumenteres at dette er utført av kvalifisert entreprenør, sier Carl Anders Kvistad.