1 million ekstra til klimasatsingen på Mære

SIKTER HØYT: Rektor Rolf Wensbakk og utviklingsleder Tove Hatling Ystad ved Mære landbruksskole har jobbet mye med å gjøre Mære til en nasjonal FoU-arena for klima og miljø i landbruket. Nå dobles støtten over statsbudsjettet til satsingen.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Klima- og energisenteret ved Mære landbruksskole har de siste årene vært støttet med 1 million årlig over Landbruksdepartementets budsjett. I tillegg bidrar Trøndelag fylkeskommune med finansiering til det som har blitt en sentral nasjonal FoU-arena for klimatiltak i landbruket.