Elever fra Medier og kommunikasjon ved Steinkjer videregående skriver i Steinkjer-Avisa:

Slik kan du forebygge brann

Mye å gå på: Brannkonstabel Bjørn Steinar Røvik har sett mye rart når det gjelder elektriske anlegg - både i private hjem og på gårder. 

Beredskap: Brannslukker, brannteppe og rømningingsplan plassert i ganger på skoler. 

Full fyr: Det var kraftige flammer og stor røykutvikling da ei rundballpresse tok fyr på Bartnes i høst. Foto: Trine Vaade. 

Nyheter

Man kan aldri sikre seg helt mot at branner oppstår, men med noen enkle forholdsregler kan du minske risikoen betraktelig.

Brannkonstabel Bjørn Steinar Røvik har sett mye rart når det oppstår branner.

– Den vanligste brannårsaken på en gård, må nok være elektrisitet. Vi har en del traktorer og rundballepresser som tar fyr. Det handler ofte om det elektriske, som varmgang i utstyr og mange elektroniske «duppedingser» som man har i disse kjøretøyene. Det kan være feilkoblinger som gjør at det begynner å brenne, sier Røvik.

– For å forebygge brann, både på gård og i hjemmet, må man passe på de elektriske anleggene. Man bør gjerne ha det litt ryddig rundt seg, slik at ting ikke havner nært disse elektriske anleggene. De verste tilstandene jeg ser i et hjem er når det er mye uorden og rot i kombinasjon med dårlige elektriske anlegg. Mange har også gamle elektriske anlegg, som vaskemaskiner, tørketromler og vannkokere. Ofte blir ikke kontaktene tatt ut, eller så blir det brukt vaskemaskiner og tørketromler når ingen er hjemme, fortsetter Røvik.

Varmgang

10. september i år rykket brannvesenet ut til en brann i en rundballpresse på en gård på Bartnes i Beitstad.

– Det var mest trolig et lager som gikk varmt, og halm er jo så lett antennelig, sier Trude Vaade, som var vitne til brannen.

Han som brukte rundballpressa skal ha oppdaget at det kom røyk fra pressa, så han hoppet ut av den for å sjekke. Etter dette tok rundballepressa fyr, og brannvesenet ble tilkalt. Det tok 12 minutter for dem å ankomme.

– Det er vanskelig å oppdage slikt på forhånd, så vi skal fortsette å ha god kontroll og kontrollere utstyret daglig. For å holde på god brannsikkerhet mener jeg at man må ha gode rutiner rundt vedlikehold av utstyr og holde det ryddig, sier Trude Vaade.


BUA, sanitetsdamene og Crux Jarlegården med en julebønn til Steinkjer-politikerne

– Ikke glem BUA til jul

 

Viktig med røykvarslere

Røvik framholder viktigheten av brannsikkerhetstiltak i hjemmet.

– Jeg tenker på røykvarslere, og at du har ordnet deg med godkjent slokkemiddel og at du i hvert fall har slokkemiddel i hjemmet. 1. desember er røykvarslerens dag, og det er en dag man bør bruke til å sjekke utstyret hjemmet, sier Røvik.

Brannvesenet har i det siste hatt færre brannrelaterte utrykninger.

– Vi har rundt 20 utrykninger i løpet av en måned. Da er det snakk om både smått og stort. Vi har noen såkalte automatiske brannalarmer som går av med uhell. Og vi har en del trafikkrelaterte oppdrag, og mange helseoppdrag der vi hjelper ambulansene, sier han.

Brannstatistikk

I 2017 omkom 26 personer i Norge i brann, og det er det laveste siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet å registrere omkomne i brann. Så sent som i 2008 var det hele 82 omkomne.

I 2018 økte antall brannoppdrag i Norge med hele 24 prosent fra året før. Det var et veldig varmt og tørt år, med cirka 1000 skogbranner og branner i gress og kratt. Brann- og redningsvesenet i Norge måtte faktisk ut på 96.980 oppdrag i 2018, som er en økning på 12 prosent fra året før.

Etter vurdering fra brannvesenet og redningsvesenet ble 438 personer fysisk skadet i bygningsrelaterte branner i 2018, der skal menn ha utgjort flertallet med 297. 21 av de 438 skadde var alvorlig skadet.

Selv om det var færre bygningsbranner i 2018, har helseoppdragene aldri vært så mange som de var i 2018. Det året slo helseoppdrag transportulykker med hele 244 utrykninger, der helseoppdrag hadde 6.505 utrykninger og transportulykker hadde 6.261.