Folkeveksten i Steinkjer har stoppet opp det siste året

Nedgang i folketallet: Steinkjer har vokst jevnt og trutt siden 2007, men i år har det gått nedover.   Foto: Lars Lilleby Macedo

Nyheter

Etter flere år med stabilt jevn vekst, ser Steinkjer ut til å få nedgang i folketallet i 2019.