Dirigentmangel i kormiljøet i Steinkjer

Sluttet: Randi Vorum dirigerte Steinkjer blandakor i fire år. Hun sier det ble for mye å drive butikk med mange pynteoppdrag – i tillegg til dirigentjobben. – Jeg dirigerer et slektskor nå, og det kan hende jeg startet igjen, men jeg er ikke der nå. Det tar tid å ha et kor en gang i uka, sier Randi Vorum. 

Nyheter

Flere kor i Steinkjer står uten dirigent neste år. Dårlig rekruttering kan være en av årsakene.