iMAL-metoden hjelper barn

Alle har knekt lesekoden

Har knekt koden: Fredrik Valseth Kvam og Celine Vågen (foran), Amanda Madelen Olsen Bolkan og Erik Stene har knekt lesekoden. – På iMALs kartleggingsprøve før høstferien scoret alle bra. Allerede da satt bokstavene. Nå øver vi på å trekke lydene sammen, sier Ketil Grande, som er kontaktlærer for 1.-klasse ved Byafossen skole. Han har vært lærer i 20 år. 

Nyheter

De to siste årene har Byafossen skole brukt lesemetoden iMAL. Selv om mange skoler i Norge bruker metoden utviklet av en dame fra Steinkjer – og at den ble lansert i Sverige denne uke, er det ikke så mange skoler i Steinkjer som bruker den.