BUA, sanitetsdamene og Crux Jarlegården med en julebønn til Steinkjer-politikerne

– Ikke glem BUA til jul

Dyrt: Bua låner ut utstyr til alle i Steinkjer og er en stor suksess. Jørn Holmen (t.v.), Mette Røse Dalen, Sigrid Skogan og Frode Møller gjør nå politikerne oppmerksom på at de er helt avhengig av støtte til driften av BUA. 

Nyheter

Når politikerne i nye Steinkjer kommune vedtar sitt aller første budsjett 18. desember, håper mange at BUA får midler til å kunne fortsette drifta på samme måte som nå.