Mest lest i 2019:

Han satser 14 millioner på nytt fjøs

SATSER: Gunnbjørn Aunan fra Dalbygda valgte å satse på melkeproduksjon. Ikke bare for sin egen del, men også for den kommende generasjonen. I Sparebank 1 SMN, som er med på å finansiere cirka 70 prosent av nye landbruksinvesteringer i vårt distrikt, er det en tendens til at det er noe færre store investeringer i landbruket. 

Nyheter

Gunnbjørn Aunan fra Dalbygda i Beitstad er i full gang med å bygge nytt stort fjøs. Budsjettet er på hele 14 millioner kroner.