Omdømmekonferansen 2019 i Steinkjer rådhus

– Bygging av omdømme er hardt arbeid hver dag

UTVIKLING: Anne Irene Myhr fra Distriktssenteret trakk fram Steinkjer kommunes satsing på utbygging og bolystteam som suksessfaktorer i omdømmesammenheng. 

TETT PÅ: Tone Sofie Aglen, Randi Ness og Lasse Berre hadde en sofaprat om Norge og Trøndelag sett utenfra. 

SNUDDE HOLDNINGENE: Randi Ness og Geir Are Nyeng fra PWC fortalte om hvordan Lierne og Rissa snudde negativt til positivt. 

Nyheter

Tirsdag kunne Kommunikasjonsforeningen i Trøndelag, Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsforum ønske velkommen til den første omdømmekonferansen i Steinkjer rådhus. 140 personer som jobber med ledelse, kommunikasjon, markedsføring og næringsutvikling i Trøndelag var påmeldt, og de fikk en innholdsrik dag med inspirerende og tankevekkende foredrag.

Tjenester eller omdømme?

Det er delte meninger om hvorvidt kommuner skal drive med omdømmebygging, eller om de skal konsentrere seg om å levere gode tjenester til innbyggerne.

Anne Irene Myhr fra Distriktssenteret mener dette er to sider av samme sak:

– Omdømmebygging er hardt arbeid hver dag, og det kommer ikke av seg selv. Når kommuner leverer gode tjenester, praktiserer åpenhet og god innbyggermedvirkning, bygger det et godt omdømme, sa Myhr under sitt foredrag.

Hun trakk også fram viktigheten av at det er kort vei fra idé til handling, og at kommunen følger opp det den har lovet. Her trakk hun fram Steinkjer kommunes bolystteam som et godt eksempel på dette.

– Vi i Distriktssenteret reiser land og strand rundt og framsnakker bolyst-modellen. Den påvirker kommunens attraktivitet og omdømme positivt, sa Myhr, som også trakk fram de mange byggeprosjektene rundt om i Steinkjer som positivt for omdømmet.

Snudde negativt til positivt

Randi Ness og Geir Are Nyeng fra PWC (PricewaterhouseCoopers) fortalte to suksesshistorier om kommuner som hadde snudd et negativt omdømme til et positivt. Begge brukte sine egne hjemkommuner som eksempler.

– På 90-tallet ble Lierne omtalt som selvmordsbygda og rovdyrbygda, og dette ble hengende ved kommunen. I dag er Lierne kjent som «det gode vertskap», og er en positiv merkevare, fortalte Ness, og trakk fram Lierne bakeris profilering og omdømmebygging som svært viktig i dette, i tillegg til Frode Estils positive profilering av hjembygda.

Ness og Nyeng påberopte seg ingen fasitsvar på hvordan man bygger et godt omdømme, men lanserte fire viktige punkter:

– Skap stolthet.

– Ta med innbyggerne.

– Ikke vær redd for å bruke mediene.

– Tenk utenfor boksen.

Trøndelag sett utenfra

I en avsluttende sofaprat med Lasse Berre, fortalte Randi Ness og VG-kommentator Tone Sofie Aglen om Norge og Trøndelag sett utenfra. Ness jobbet i flere år i Brussel som rådgiver for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og fortalte at nordmenn blir sett på som litt «enkle» og lite hierarkiske.

– Vi er langt mer uformelle enn folk fra mange andre europeiske land. Det ble for eksempel sett på som merkelig at Stoltenberg selv kunne skjenke kaffe til møtedeltakere, og at han inviterte til pølsefest under åpningen av det nye NATO-hovedkvarteret. Der var de mer vant til kanapeer og champagne, fortalte hun.

Aglen gikk i mars fra jobb som politisk redaktør i Adressa til stilling som kommentator i VG. Det ble en overgang på mange måter.

– Jeg som kom fra «trønderbobla» ble veldig overrasket over hvor lite opptatt folk i Oslo er av Trøndelag, og hvor mange stereotypier som henger igjen. Jeg ble også mer oppmerksom på forholdet til avstand. Det er like langt fra Steinkjer til Oslo som det er fra Oslo til Steinkjer, men det virker som det tas som en selvfølge at trønderne skal komme sørover for møter og lignende, og ikke motsatt. Slik er det nok litt med Steinkjer og Trondheim også, så jeg er glad for å se at så mange fra sørdelen av fylket er her i Steinkjer i dag, avsluttet Aglen.