Steinkjer kommune har vært flinke, men andre kommuner har mye å gå på

Vil lære mer om brukerstyrt personlig assistanse

Man­ge opp­møt­te: Fle­re had­de ben­ket seg i and­re eta­sje av Weidemannsalen i Stein­kjer råd­hus på tirs­dag kveld. I to ti­mer fore­gikk dia­lo­gen som var ar­ran­gert av Han­di­kap­for­bun­det og Norsk Forbund for Ut­vik­lings­hem­me­de. 

Nyheter

Tirsdag kveld ble det arrangert en politisk debatt om inkludering og BPA i Steinkjer Rådhus.