Denne boka ligger trolig under mange juletrær i Steinkjer i år

Ny bok om Steinkjer

Kan du skimte Egge gård og Egge kirke i bakgrunnen på bildet? Dette er Bogen på 1800-tallet. Bildet viser spredt bebyggelse og en velutviklet fjæresone hvor det bygges jekter.   Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

Nyheter

I ei ny bok om Steinkjers lange og mangfoldige historie er det mye spennende. For 2.000 år siden lå strandsonen rundt 10 m høyere, en husmann på Øver-Lø slo i hjel en ung mann – og på Byafossen har de skissert hvordan det så ut på Helge gravfelt for lenge, lenge siden.