Helsesjefen: Jobber kontinuerlig med tildeling av boliger

Opptatt av dialog: Helsesjef i Steinkjer kommune, Anita Ulstad, sier at hun har stor forståelse for at det er utfordrende for de som venter på boliger. 

Nyheter

– Det er vanskelig å innfri alle forventninger til de ulike gruppene, sier helsesjef Anita Ulstad.