Fortviler over manglende botilbud til unge personer med funksjonshemming

OPPGITT: Monika Bjørum Kvernmo, Jorun Knudsen og Lisbeth Saursaunet er foreldre til ungdommer med funksjonsnedsettelser, og etterlyser tilpassede boliger og jobbmuligheter for unge i denne gruppen. Her er de ved tomta til det kommende bofellesskapet ved Martenshagen. 

Nyheter

Martenshagen bofellesskap har blitt utsatt flere ganger, men disse foreldrene mener problemet er langt større enn forsinkelsene her.