Flere sykehjemsplasser - ingen flere ansatte

Verran sykehjem: Det har vært mange politiske diskusjoner om antall sykehjemsplasser i Verran. Per i dag er det 20 plasser. Det vil nå øke til 28. 

Nyheter

I en post i forslaget til nytt budsjett for Nye Steinkjer kommune, står det at Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg å gjøre om plasser på Verran sykehjem.