Takket nei til redusert stilling som daglig leder:

- Klubben har vært en stor del av livet mitt

Kristoffer Govasmark ønsker ikke å fortsette som daglig leder i Steinkjer fotballklubb.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Steinkjer fotballklubb sendte i dag ut en pressemelding der de forteller at daglig leder Kristoffer Govasmark avslutter sitt arbeidsforhold til SFK med virkning fra 30. november.