20 ÅR SIA

Husker dere IT-byen Steinkjer?

Røysing skole: Foran f.v. Andreas Hovd, Kristoffer Dybwad, Thomas Tettli, Skule Ystad Skjei, Ole-Cato Dybwad, Elin Saur Brandsegg, Ingrid Natalie Aurstad, (bak), Edvard Bolås, Jørgen Møller, Lene Elise Jensen og Fride Marie Næsheim. 

Lysheim skole: F.v. Vilgunn Øwre Haga, Tor-Erik Valstad og Birgitte Opheim. Det var kun tre førsteklassinger ved Lysheim skole den gang. Skolen i Henning/Sparbu ble etablert i 1890 – og nedlagt i år 2000. 

Utleie ble tillatt: – Det blir veldig spennende, sa Inger Mari Bomo, som drev Vikarservice. Til venstre sitter Inger Einvik, som jobbet i firmaet. VikarService hadde den gang mer enn tjue vikarer i arbeid rundt omkring i ulike bedrifter. 

IT-byen Steinkjer: Det ble dannet et IT-forum i Steinkjer for 20 år siden. F.v. Jan Petter Jermstad, Haavard Holmen, Bjørn Kalmar Aasland, Erik Schønning og Ove Sotberg. Tallet på IT- og databedrifter i Steinkjer vokste stadig den gang. 

Barnas hus: Disse søte små var på "Maurtua" i Barnas Hus – den gamle barnehagen i Steinkjer. F.v. Jonas Boneng, Lars Eivind Rønning Moa og Emma Alstad. Fram til 80-tallet var Barnas Hus en 6-timers barnehage. Da ble det 9-timers barnehage. 

Nyheter

"Fram til midt på 80-tallet var Barnas Hus (barnehage fra 1941) en 6. timers barnehage, men ble da gjort om til en 9-timers barnehage. I nybygget Maurtua, holdt de minste til.

"I løpet av få måneder forandres verden trolig for Inger Mari Bomo og hennes firma Vikarservice AS. I november behandler nemlig Stortinget regelverket for utleie av arbeidskraft. Mens all utleie i dag er forbudt – med visse unntak, vil snart all utleie bli tillatt – med visse unntak".

"Alle forbinder Sunnmøre med møbelindustri. Tilsvarende skal Steinkjer bli ensbetydende med IT! Det mener i hvert fall prosjektleder Erik Schønning i IT-byen, som er opptatt av å utvikle Steinkjers profil nettopp som IT-byen. Dette vil derfor være et viktig tema for IT-forumet, som onsdag ble dannet av sentrale aktører innenfor data og næringsutvikling i Steinkjer".


 

Flytter hjem til Island

Gunnar Prest vil bli savnet