Høyeste fravær i Steinkjer

7,5: Egge ungdomsskole hadde et fravær med median 7,5 timer i skoleåret 2018 og 2019. Det er over tre timer mer enn de andre ungdomsskolene på Steinkjer. 

Nyheter

I følge en statistikk fra Utdanningsdirektoratet har Egge ungdomsskole det høyeste fraværet av ungdomsskolene i Steinkjer.