Kommunebudsjettet for Nye Steinkjer 2020:

Må bruke av fond og foreslår kraftig kutt i sosialstønaden

Kommunedirektør Torunn Austheim presenterer i dag 2020-budsjettet for politikere og media. I bakgrunnen ser vi økonomisjef Øystein Larsen.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Kommunedirektør Torunn Austheim og økonomisjef Øystein Larsen kunne i dag presentere budsjettforslaget for 2020 for politikere og media. Dette er det første budsjettet for Nye Steinkjer kommune, etter at Steinkjer og Verran slås sammen fra nyttår.