Regner med SalMar-investering på rundt én milliard kroner på Tjuin-utbyggingen

Fikk storfisk på kroken

Fornøyde: Både Jon Ivar Hovd fra SalMar ASA og Jacob Br. Almlid fra Bergmansparken AS er strålende fornøyd med at det vil bygget et settefiskanlegg rett bak dem på Tjuin. 

Nyheter

Prosjektsjef og malmbygg Jon Ivar Hovd i SalMar ser for seg at de vil starte bygging av nytt settefiskanlegg på Tjuin senest i mai 2022. Han mener arbeidet som Jacob Br. Almlid i Bergmannsparken har gjort var avgjørende.