AtB har ingen klare svar på hvordan busstilbudet i Beitstad blir etter nyvegen åpner

Færre busser gjennom Vellamelen

Sjeldnere: Ifølge AtB vil det bli færre busser som stopper her på Hjelnesset etter at nyvegen åpner i desember. 

Nyheter

Busstilbudet til innbyggerne i Vellamelen vil bli dårligere når ny Fv. 17 åpner. Avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur Harald Storrønning i AtB er forberedt på mye støy og debatt når de presenterer nye kollektivruter 16. desember.