Markerte verdensdagen for psykisk helse

Nytt aktivitetstilbud med «Enestående familier»

AKTIVITETER: Lillian Bigset tok selv initiativet til å starte en egen gruppe av «Enestående familier». Hun har allerede gjennomført over 20 aktiviteter. 

Nyheter

Er du alene som forelder og føler behov for et lite «friminutt» med barnet, kan aktivitetstilbud fra «Enestående familier» være et meget godt alternativ.

– Vi ble oppfordret av Frisklivssentralen i Steinkjer til å være med på markeringen av verdensdagen for psykisk helse. Det sa jeg selvfølgelig ja til, sier Lillian Bigset.

Foreløpig er hun «Enestående familiers» eneste representant for aktivitetstilbudene i Steinkjer og omegn.

– Jeg har en sønn som har en alvorlig syk pappa. Jeg så at «Enestående familier» hadde et tilbud for oss i Trondheim, og jeg meldte meg på en aktivitet, sier Bigset som bor på Inderøy.

Hun syntes tilbudet var så bra at hun bestemte seg for å starte en egen avdeling. Fra sentralt hold mente de det var best at foreningen tok utgangspunkt i Steinkjer.

«Enestående familier» er en del av IOGT i Norge. Det drives i det daglige blant annet av frivillige mammaer og pappaer over hele landet.

– Vi arrangerer store og små aktiviteter. Jeg har i løpet av kort tid hatt 20 ulike aktiviteter. Folk melder inn sin interesse, etter at de har hørt om oss. Jeg har hengt opp plakater på servicekontor, i butikker, på helsestasjoner, i frivilligsentraler og andre steder for å fortelle om oss. I «Enestående familier» løfter vi ikke dyner eller sjekker sivilstatus og selvangivelse. Vi regner i utgangspunktet med at familiene som kommer til oss har behov for det vi kan tilby. Alle aktiviteter er for egne barn og voksne – sammen, sier Bigset.

– Heldigvis har jeg nå fått kontakt med flere, og i januar er det to til som skal på kurs, slik at vi blir tre som kan arrangere aktiviteter, sier Lillian Bigset.