To skoler i nye Steinkjer kommune har ikke mannlige lærere

«Bill merk»: Flere menn ønskes

Få menn i skolen: Tall viser at bare én av fire lærere i grunnskolen er menn, og at andelen er enda lavere i barneskolen. Foto: Trine Binde Bratberg. 

Nyheter

5 av 13 barneskoler i Nye Steinkjer kommune har mindre enn to mannlige lærere. Henning og Folla skole har ingen.