Vil ha innbyggernes hjelp til profilering

SPØRREUNDERSØKELSE: Kultursjef Leif Terje Nilsen og kommunikasjonsrådgiver Vigdis Devik i Steinkjer kommune vil ha innbyggernes hjelp i utformingen av nykommunens profil. 

Nyheter

Det er mange brikker som skal på plass når Steinkjer og Verran slås sammen til én kommune fra nyttår.

En av tingene som skal avklares, er hvordan den nye kommunen skal profilere seg. Det er nedsatt et profilutvalg, bestående av kultursjef Leif Terje Nilsen, Vigdis Devik, Anita Ulstad, Lillian Høisæther og Astrid Skogseth, som skal se på hvordan dagens Steinkjerprofil kan videreutvikles til også å innbefatte Verran.

I dette arbeidet har kommunen i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling laget en digital spørreundersøkelse. Nå oppfordres innbyggerne i begge kommunene til å gå inn på denne undersøkelsen og svare på spørsmål om hva de opplever som viktige elementer for identiteten i kommunen, og hvordan de mener nykommunen skal framstå og profileres.

Blant det kommunen ønsker svar på, er hva innbyggerne mener vi skal fortelle for at kommende generasjoner skal lære seg historien og verdigrunnlaget nye Steinkjer bygger på, og hva folk ønsker å identifisere seg med som innbygger i vår nye kommune. Det innbefatter alt fra hva man mener er viktige personer og historiske markører i Steinkjer og Verran, til hva som er viktig for attraktive bygder og lokalsamfunn.

– Jeg håper vi når ut til et godt utvalg av respondenter, slik at vi har et spennende datagrunnlag som vi kan jobbe videre med i profileringen av nykommunen, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Devik.

Undersøkelsen avsluttes 1. november, og du finner den HER