Kjenner du historien til Fenka?

Det er overraskende mange som ikke vet historien det til det lille, gamle murhuset ved den gamle brannstasjonen i Steinkjer.

historie i veggene: I 1929 ble denne bygningen på Nordsia i Steinkjer tatt i bruk som Steinkjers første brannstasjon. Den ligger like ved brannstasjonen som nylig ble fraflyttet. I dag brukes «Fenka», som bygningen heter, som møtelokale for medlemmene i N-T Motorhistoriske forening. 

Nyheter

«Fenka» kalles det lille murhuset like ved jernbanelinja på Nordsia. Navnet fenka kommer av ordet fengsel. Huset var først og fremst en brannstasjon, men i tillegg var Fenka i Steinkjer arrestlokale for politiet.