De ønsket å lage en Stjernepark i Steinkjer

Klare til innsats: Tove Derås (f.v.), Åse Løvik, Ann Margrethe Malmo, Jørgen Malmo, Ståle Derås og Kjell Løvik ønsket å bygge en aktivitetspark på Midjoholmen i Steinkjer. Det var Vigdis Nordtømme som tegnet parken, slik hun så den for seg.  Foto: Steinkjer-Avisa

Nyheter

"Her – midt i Ogna, har prosjektleder Kjell Løvik og grunneier Even Grindberg tenkt å plassere tusenårsgaven til Steinkjers innbyggere: Stjerneparken. En familiepark med en foreløpig prislapp på 11 millioner kroner, som først og fremst skal være et aktivitetstilbud til store og små i Steinkjer og omegn. Fire barnefamilier i Steinkjer står bak ideen, som møter stor velvilje i offentlige organer".