Vann til Tjuin, Malm og Steinkjer

TJUIN: Det er området lengst øst (bakerst i bildet) et eventuelt nytt settefiskanlegg vil komme. 

Nyheter

Dersom SalMar settefisk vedtar å etablere seg på Tjuin, kan det bety nytt drikkevann i Malm og reservevann til Steinkjer.