Sensasjonelt arkeologisk funn i Steinkjer

På villspor: Steinen er kommet dit av menneskehender. Den hører ikke naturlig til i morenen i Martenshagen. Fylkeskommunen anbefaler at det gis dispensasjon fra kulturminnelovens bestem- melser under vilkår om arkeologiske undersøkelser, for å finne ut mer. Foto: Harald Duklæt.  Foto: Harald Duklæt

Vitenskapsmuseet vil trolig finne svar på hva som har skjedd her

Eirik Solheim, Trøndelag fylkeskommune
Nyheter

Nå er det funnet kull i Martenshagen ovenfor Rismelen i Steinkjer som arkeologene sier er fra romertiden; 75 til 235 år e. Kristus.– En C14 datering vi har fått av kull fra en påvist grøft vitner om aktivitet i perioden 75 til 235 etter Kristus. Dette er i perioden vi kaller romertid. For å få en avklaring på hva dette er, anbefaler vi at det gis dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser under vilkår om arkeologiske undersøkelser. Slike undersøkelser utføres av NTNU/Vitenskapsmuseet, sier Eirik Solheim, som jobber i seksjon kulturminner i Trøndelag fylkeskommune.