Steinkjer kommune har for tiden ikke noe lavterskel rustilbud

Felten må holde stengt

ENESTE TILBUD: Varmestua er per i dag det eneste tilbudet på dagtid for rusavhengige i Steinkjer, etter at Felten må holde stengt grunnet uegnede lokaler. Primus motor på Varmestua, Liv Gjetvik, sitter her sammen med fra venstre Jostein, Arild og Fredrik. 

Nyheter

Etter at Felten før påske ble flyttet til Rønninggården i forbindelse med rivingen av O2-huset, har det ikke vært mulig for kommunens rustjeneste å opprettholde et lavterskel dagtilbud for byens rusavhengige. Lokalene i Rønninggården er uegnede, ettersom det er for lite plass og det mangler kjøkken.