Tiltalt for seksuell krenkelse av barn

Inntrøndelag tingrett: Må møte i tingretten blant annet for å ha vært i besittelse av 4000 bilder og videofilmer som viser seksuelle overgrep mot barn. 

Nyheter

En Steinkjer-mann i 30-åra må møte i Inntrøndelag tingrett for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuell krenkende atferd.