Statsbudsjettet 2020:

Steinkjer får 26 millioner mer

Statsbudsjettet for 2020 legger rammene for kommunens økonomi for neste år.  Foto: scanstockphoto

Nyheter

Mandag morgen la finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet for 2020. Hovedtallene i budsjettet viser at kommunene i Norge får en samlet vekst i de frie inntekter på 1,3 milliarder.

Når vi ser nærmere på tallene for enkeltkommuner, ser vi at for Steinkjers del er anslaget på frie inntekter for 2020 1.442.440.000 kroner, altså 1,44 milliarder. Dette er en nominell vekt på i underkant av 26 millioner, eller 1,8 prosent fra 2019.

Landssnittet ligger på 2,1 prosent, så Steinkjer ligger dermed under snittet, men samtidig høyere enn for eksempel Stjørdal (1 prosent vekst) og Verdal (1,5 prosent vekst).

Levanger og Snåsa fremstår blant vinnerne i gamle Nord-Trøndelag, med en vekst på henholdsvis 3,7 og 4,0 prosent.

Nord og jernbane

Regjeringen øker bevilgningen til Nord universitet med til sammen 10,9 millioner. Pengene skal blant annet brukes til å opprette 20 nye studieplasser, hvorav 10 skal være med campus Steinkjer.

Som tidligere meldt setter regjeringen av 100 millioner til oppstart av delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det bevilges også 41 millioner kroner til å videreføre planleggingen av tiltak som trengs for å innføre to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer.

Fastleger og bønder

Det er ellers få konkrete bevilgninger til prosjekter i vår kommune, men flere av de nasjonale forslagene i budsjettet har likevel innvirkning på manges hverdag. Blant forslagene er:

- Skattelette til bønder. Det inntektsuavhengige jordbruksfradraget foreslås å økes til 90.000 kroner, og maksimalt samlet fradrag øker med 14,4 prosent.

- Fastlegeordningen får tilført 35o millioner til styrking og videreutvikling.

- antall heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger skal økes med 2000 på landsbasis.

Skatt og gluten

Et av de mest dramatiske grepene i budsjettet, er at regjeringen vil frata kommunene skatteinnkrevingen, og overføre dette til staten. Det betyr i så fall at 237 lokale skattekontorer vil forsvinne, deriblant Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor i Malm.

Regjeringen kutter også i støtten til glutenfritt kosthold, noe som vil gjøre matbudsjettet til glutenallergikere høyere.

Samlet gis det rundt 500 millioner i skattelette i statsbudsjettet.