Kulturkveld i Mære kirke

Orgelkomiteen i Mære kirke håper på full kirke på konserten søndag kveld. Alle inntekter går til nytt orgel i kirka.

NYTT ORGEL: Mære sokneråd og fellesrådet satte ned en orgelkomité som siden 2017 har jobbet med å skaffe nytt orgel til Mære kirke. 

Nyheter

I konserten vil det bli spilt og framført musikk fra seks komponister som har betydd, og betyr mye for musikklivet i Steinkjer og Sparbu. Komposisjonene fra Karl Braset, Tora Hægstad, Andreas Gjermstad, Eva Renaa Eggen, Inger Ramberg Røthe og Tormod Lunkan vil bli framført av både profesjonelle, amatører og kommende unge lokale talenter. Alle deltakerne stiller opp gratis, og alle inntekter går til nytt orgel.


Publisert for et år siden:

Kommunens eldste stående byggverk

 

Mære kirke er en av mange kirker i Steinkjer som trenger nytt orgel. Orgelkomiteen håper å ha et nytt orgel på plass i løpet av 2025. En tilstandsrapport fra mars 2017 slår fast at orgelet i Mære kirke er i vesentlig dårlig stand. Orgelet med sine 14 stemmer er for lite til kirkerommet i mellomalderkirka. Klangen bærer ikke fram. Situasjonen for instrumentet, kantoren og for dem som opplever musikken er kritisk. Orgelet er dårlig egnet for musikalske behov.