Steinkjer-Avisas redaktør om klimadebatten:

Ut av skyttergravene!

Greta Thunberg var både vekket et sterkt engasjement og sterke reaksjoner.  Foto: Francois Mori/AP

Nyheter

De siste ukers meningsutvekslinger etter Greta Thunbergs følelsesladede innlegg i FN har med all mulig tydelighet vist hvor skremmende polarisert klimadebatten er til tider. Det kan virke som at den unge svensken trigger noe av det samme som vi ofte har sett i innvandringsdebatten, nemlig en tilbøyelighet til å trekke ned i skyttergravene. For mens mange hyller Greta, er det også nok av voksne mennesker som latterliggjør, håner og umyndiggjør henne, uten at det ser ut til å koste dem en kalori. Uavhengig av hva man måtte mene om budskapet hun bringer til torgs, så er slik oppførsel mot et barn uakseptabelt. Det er helt kurant å diskutere det hun sier, og det er naturligvis også lov å ha ulike meninger om det, men for å få til en fruktbar debatt, må vi begynne med å ha folkeskikk og respekt i bunnen.