Merforbruk på 10,5 millioner så langt i år

Tøffe tider i omsorgen

KREVENDE: Det var langt fra lystig stemning i formannskapet da den økonomiske rapporten for august ble lagt fram. Både kommunedirektør Torunn Austheim og ordfører Bjørn Arild Gram brukte ordet «dramatisk» om situasjonen innen omsorgen. 

Nyheter

Trykket på omsorgssektoren i Steinkjer kommune er nå så stort at både rådmannen og ordføreren er alvorlig bekymret.