Jakten på nullutslippet:

Klimalokomotivet Mære

Nullutslipp?: Rektor Rolf Kristian Wensbakk og utviklingsleder Tove Hatling Jystad forteller at Mære landbruksskole skal være med i et pilotprosjekt som skal se på klimautslipp. 

Nyheter

Mære landbruksskole er en del av et nytt pilotprosjekt hvor de skal se på mulighetene for å redusere klimautslipp på gårdsanlegg.