Ingen avtale med fjellstyret likevel

Formannskapet i Verran overstyrer administrasjon, viltråd og grønn nemnd om hvem som skal få avtale om fallvilt og innsamling av kjever.

ELG: Det har vært et høyt konfliktnivå om fallvilt og skadefelling i Verran. Nå håper formannskapet at det blir ro 

Nyheter

– Etter at administrasjonen gikk for å forlenge avtalen med Inderøy og Verran fjellstyre, har støyen som tidligere var veldig stor, blitt enda større. Telefonen har nesten ikke stått stille, sier Torolf Antonsen (Ap).

I formannskapsmøtet i Verran tirsdag, mente Antonsen at avtalen ikke kunne fortsette, hvor han blant annet mente at støynivået ble enda høyere. Antonsen er også nestleder i grønn nemnd.

Ifølge rådmann Torunn Austheim mente hun at kommunen måtte fortsette avtalen ut året, for å kunne ha denne tjenesten fram til kommunesammenslåing, og nye avtaler med nye Steinkjer kommune om fallvilt, skadefelling og jaktoppsyn. Rådmannen mente at kommunen ikke ville rekke å tegne avtaler med andre, siden viltrådet ville ha avtalen på høring, og at grønn nemnd ville behandle avtalen politisk.

– Merkelig at jeg ikke har hørt noe om at grønn nemnd ville behandle denne avtalen. Jeg er faktisk nestleder der, sier Antonsen.

Formannskapet vedtok å overstyre viltrådet og grønn nemnd, og ga administrasjonen om å opprettholde vedtaket i kommunestyret 29. mai, hvor avtalen med fjellstyret ble vedtatt sagt opp. Dette mente rådmannen var helt kurant.

– Vi har i dette arbeidet vært i kontakt med flere som er kompetent til å gjøre denne jobben, og vil ordne en avtale om dette, sa Austheim.