Disse skal styre Steinkjer

26 menn og 21 kvinner utgjør det første kommunestyret i den sammenslåtte kommunen.

Historisk bilde: Det aller første kommunestyret i Nye Steinkjer kommune kom sammen onsdag kveld. Her er hele gjengen samlet i rådhusfoajeen sammen med kommunedirektør Torunn Austheim og kontorsjef Kari Aarnes. Vi gjør oppmerksom på at noen av de faste kommunestyrerepresentantene hadde meldt forfall, og var representert av varamedlemmer til kommunestyret. 

RØD JOKER: Det så lenge ut til at Rødt ikke ble representert i formannskapet, men gjennom et valgteknisk samarbeid med MDG, får Rødts Camilla Bilstad formannskapsplass. 

Nyheter

Onsdag kveld var de folkevalgte etter høstens kommunevalg samlet i rådhussalen for å konstituere det historiske første kommunestyret i Nye Steinkjer.

Etter at de innledende formalitetene var unnagjort og valgresultatet kjent gyldig, overlot ordfører og leder i fellesnemnda, Bjørn Arild Gram, ordet til Øystein Bjørnes, som har ledet det uformelle forretningsutvalget som har forhandlet om posisjonene.

– Dette er en høytidskveld. Jeg vil framsnakke alle som har deltatt for å komme til enighet om den kabalen som nå er lagt, innledet Bjørnes.

Mange hensyn å ta

Det har vært mange hensyn å ta, både med tanke på kjønn, geografi og fordeling mellom partiene.

– Det vi nå presenterer er et enstemmig forslag, og det er blitt enighet blant gruppelederne om avtalevalg, fortalte Bjørnes.

Han startet med å lese innstillingen til nytt formannskap, og der kom det en aldri så liten overraskelse, nemlig at Rødt likevel får én plass der.

Etter valget uttrykte nemlig flertallet og ordføreren at de oppfordret Arbeiderpartiet til å sørge for at SVs Gjertrud Holand fikk den siste «ledige» plassen i formannskapet. Slik gikk det imidlertid ikke, etter at Rødt og MDG inngikk et valgteknisk samarbeid. Dermed fikk Rødts Camilla Bilstad plass i formannskapet.

Tre fra Verran

Formannskapet 2019–2023 består dermed av følgende personer

– Bjørn Arild Gram, Sp

– Marthe Solnes Persgård, Sp

– Bjørn Ludvig Bergsmo, Sp

– Anne Berit Lein, Sp

– Laila Ressem-Overrein, Sp

– Øystein Bjørnes, H

– André N. Skjelstad, V

– Stein Erik Aalberg, Ap

– Emma Svarva Giskås, Ap

– Kristian Lunde Jenssen, Ap

– Camilla Bilstad, Rødt

Det betyr at tre av elleve plasser i formannskapet har gått til representanter fra Verran, noe som må sies å være en bra representasjon.

Leder hovedutvalg

Selv om det ikke ble formannskapsplass på SVs Gjertrud Holand, var hun likevel strålende fornøyd. Hun blir nemlig leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

– Aller helst ville vi jo sittet i formannskapet som del av et flertall, men da det ikke ble en realitet, var dette en veldig god løsning. Nå får vi være med og bestemme innenfor saksområder som er viktige for SV, sier Holand. Hun får med seg Sps Randi Holien Bartnes som nestleder.

Hovedutvalg for helse og omsorg skal ledes av Tore Kristiansen fra Frp, med Lillan Hatling fra Sp som nestleder.

Når det gjelder hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning, skal det ledes av Sps Henry Skevik, med Per-Ola Bjerkan fra samme parti som nestleder.

May Britt Lagesen fra Ap fortsetter som leder av kontrollutvalget, med Arnhild Bilstad Opdal (KrF) som nestleder. KrF er ikke representert i kommunestyret, men har altså likevel fått en fot innenfor.

Fremmet flere forslag

Rødt har tidligere varslet at de skal markere seg i kommunestyret, og det gjorde de da også allerede på det første møtet. Under behandling av sakene om reglement for politiske utvalg i Nye Steinkjer kommune, fremmet de forslag om å gi kommunens fagforeninger møte-, tale- og forslagsrett i hovedutvalgsmøtene.

Det forslaget fikk kun stemmene fra Rødt og SV, og falt.

Da godtgjøringsreglement for politiske utvalg ble behandlet, fremmet Rødt forslag om å nedjustere ordførerlønna og redusere varaordførerstillingen til 40 prosent. Forslaget fikk kun stemmene fra Rødt og MDG.

Møtet ble avsluttet med at ordføreren ba om ordet, og holdt en kort tale:

– Vi som sitter her har fått folkets tillit, og dermed ansvar for utviklingen av den nye kommunen. Vi takker for tilliten, og jeg vil si at det er et privilegium å få jobbe for den kommunen vi er så glade i. Jeg håper vi kan bygge videre på den oppbyggende politiske kulturen vi har her i Steinkjer, også gjennom de krevende budsjettidene som vi vet snart kommer, sa Gram.