To måneder igjen til nyvegen skal stå ferdig

Det arbeides jevnt og trutt på alle delprosjekter i arbeidet med ny fylkesveg 17 og ny fylkesveg 720. I uke 43 skal det være øvelse med nødetatene i tunnelene.

Hektisk: Det er mye som skjer på den 580 meter lange Beitstadsundbrua. Det mures flere steder. Det er over pilarene det vil bli lagt i betong sist. 

HOLMVIKA: Asfalten er mekret og det foregår mye testing av tunneler. Før tunnelene kan godkjennes må de også gjennom en øvelse med nødetatene. 

FV. 720: Den nye vegen inn til Malm og Tjuin begynner å ta form. Alt er i rute. 

SOLBERG: Beitstadsundbrua sett fra Solber-sida.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

– Nå begynner vi å få øye på målet. Vi begynner å se at hele veganlegget tar form, og det er kjempeartig. Vi er i rute til å bli ferdig til planlagt tid, slik at trafikantene kan gå en tryggere vinter i møte. sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

Ferdigsveiset stålkasse

Sveisearbeid for stålkassen er nå ferdigstilt, og dekkestøp pågår. I løpet av de siste 6 ukene er det blitt støpt 23 av 33 støpe-etapper. Brudekket vil fullføres i løpet av de neste to ukene. Det vil være støpeetappene over pilarene som støpes sist. Når dekket er ferdig vil sidekantene støpes, før rekkverk og belysning monteres. Fyllingsarbeidene ved landkarene er også startet, men vil ikke kunne fullføres før de siste støpearbeidene er ferdig.


 

Strømnes – Sprova

For strekningen Strømnes-Sprova, er alt av kjørebane asfaltert og oppmerket. Skilting og lys er montert.

– Det som gjenstår er noe kantpuss og siste finpuss, sier byggeleder Lars Olav Storholmen.

I tunnelene er det egentest for Skanska som pågår. Tunnelene skal gjennom endelig systemtest opp mot Vegtrafikksentralen 16.–18. oktober.

– Uka etter er det øving med nødetatene før vi kan søke om sikkerhetsgodkjennelse av tunnelene. Så parsellen er langt på vei ferdig, konkluderer Storholmen.

Vannkontroll

På strekningen Strømnes–Malm begynner alt av sideterreng med grøfter og skråninger å ta form.

– For oss vegbyggere er det kjekt med litt skikkelig høstvær, før vi blir helt ferdige. Da får vi kontrollert bekker og grøfter, og eventuelt gjort nødvendige justeringer for å ha god kontroll på overvann, sier byggeleder Bjørn Erik Andersson.

I Malm sentrum er kantstein, asfalt, murer og grøntarealer ferdig. Det som gjenstår i sentrum er montering av gjerde på muren mot bankbygget, lysmaster, skilt og vegmerking. Trafikken vil fortsatt gå i nytt kryss opp Landsemvegen som tidligere, fram til vegåpninga.

Videre utover Tjuin industriområde og fram til Langnes er arbeidet stort sett ferdig. Det pågår arbeid med rekkverk og elektro. Ved Ålberg er det tilbakefylling av entreprenørens sidetak med løsmasser som pågår. På strekningen fra Saugestad og ut til Strømnes er vegen så godt som klar for asfalt. På Strømnes er montering av bomstasjon på gang.

På strekningen Solberg–Østvik er uttak av masser er så godt som ferdig, det er nå full fart med oppbygging av veg, mens rensk og arrondering i skjæringene er i full gang. Vestvikskjæringa er sådd. På Østvik er Solbergvegen ferdig asfaltert og trafikken er omlagt. Kantsteinsetting i kryssområdet på Østvik er i gang.

Sjøørret

– Omlegging av Kvarvingbekken på Østvik er også i full gang. Bekken fikk prøvd seg under forrige ukes regnvær, terskeldammene for fiskeoppgang forsvant med vannmassene. Vi fikk derimot bekreftelse at fisken er fornøyd med nybekken, det ble funnet et stort eksemplar av sjøørret inne i kulverten etter helgas vannføring, sier Oddbjørn Breivik, byggeleder på strekningen.

Betongarbeidene på Gangstadbrua er i avslutningsfasen, det er kun noe arbeider på Solbakken som står igjen på betongsiden.

– Ellers er det verdt å merke seg at det vil bli lysregulering på Østvik fra uke 41 under arbeidene med parkering og bussholdeplassen, avslutter Breivik.


Åpen tunnell

Mange benyttet sjansen til å ta turen gjennom Strømnestunnellen lørdag.