Guttelaget i 1994

Steinkjers fremste vinnerlag

Steinkjers guttelag: Foran f.v. Ole Anders Hindberg, Rune Susegg, Arne Marius Kirknes, Tor Arne Garnvik, Kristian Govasmark, Kenneth Lorvik, Anders Tangen (bak), Frode Sjaastad, Bård Lorentzen, Odd Magne Rendum, Tor Kristian Kjerkreit, Tord Vekseth, Frode Ekker, Roar Derås, Lars Erik Bragstad, trener Henry Baugh og oppmann Svein Tangen.  Foto: Steinkjer-Avisa

Nyheter

Ved Moen skole i Sør-Beitstad var det tre elever i 1.-klasse i 1994.