– Vi får ikke tatt etterslepet

Klar over utfordringene: Alf Trana er oppsynsmann for Veg, trafikk og park i Steinkjer kommune. Han er klar over og er frustert over etterslepet på de kommunale veiene. Her ved et kumlokk i Løsvingen. En av veiene som hadde trengt en kraftig reasfaltering. 

Nyheter

Steinkjer kommune sliter med å holde veiene sine vedlike.