Oppvekst, helse og omsorg må spare inn 3,9 millioner

Ville ta fra sparekontoen

Sparebøssa: Stein Erik Aalberg foreslo å bruke 880.000 kroner fra disposisjonsfondet for å dekke inn noe av overforbruket. 

Nyheter

Opposisjonen ville ta 880.000 fra kommunens disposisjonsfond for dekke inn noe av innsparingen Steinkjer kommune nå må gjennom.Posisjonen med Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ville ikke bruke av sparebøssa til kommunen.