Gartnerspirene fra Beitstad og Granstubben

VINNERE: Onsdag var en gjeng fra Beitstad barnehage og Granstubben barnehage hos Plantasjen for å motta sine velfortjente premier for å ha plantet og pyntet i sine egne plantekasser. 

Nyheter

Da Plantasjen tidlig i vår inviterte barnehager til å være med på en plante- og pyntekonkurranse, satte små gartnere i gang.