55 ansatte i hjemmesykepleien i Steinkjer kommune har lenge hatt uegnede lokaler

«Ubeboelig» for ansatte

Rapport og lunsj: De 55 ansatte i hjemmesykepleien sør, er aldri inne samtidig, men allikevel har de altfor liten plass. Det sier Arbeidstilsynet, som har gitt kommunen et pålegg om å utbedre dagens lokaler. Helsesjefen i Steinkjer, Anita Ulstad, bekrefter at kommunen har fått pålegg om utbedring av lokalene – og at de nå er i en prosess knyttet til alternative lokaler. De vil konkludere i løpet av kort tid.  Foto: Trine Binde Bratberg

Steinkjer kommune må finne lokaler som er tilpasset virksom-hetens art

Anne M. Kjelbergnes, Arbeidstilsynet
Nyheter

Arbeidstilsynet har vært på tilsyn til hjemmesykepleien i Steinkjer kommune. De har sagt at de små og smale rommene i et hjørne på Steinkjer sykehjem er trangbodd og uegnet.