Kort flyttetur for Telenor-sentralen

Flyttes ut på plassen utenfor Kunnskapsparken

NY PLASSERING: Telenor-sentralen i Kunnskapsparken må flyttes før bygget kan rives. ILLUSTRASJON: PRAKSIS ARKITEKTER AS 

Nyheter

I forbindelse med prosjekteringen av nytt kulturhus i Steinkjer, har Telenors tekniske installasjoner i Kunnskapsparken vært et forhold som har skapt til hodebry for planleggerne. Først trodde man at sentralen måtte bygges inn i kulturhuset, men etter dialog med Telenor kom man til at den likevel kunne flyttes.