Beitstad kirke er 150 år søndag 6. oktober

Flyttet gammelorgelet

Stor jobb utført: Rune Glasø, som går bak kirkeverge Kristin Storvig, har brukt minst 70 timer på dugnad i forbindelse med at de har flyttet det 150 år gamle orgelet (til høyre i bildet) ned i kirka fra galleriet. Tor Haugnes (venstre), Kjell Haugan og Arild Lægran og flere med dem har også lagt ned utrolig mange dugnadstimer i kirke. Andre har bidratt med alt fra konserter til pengegaver.  Foto: Trine Binde Bratberg

Der sto orgelet: Nå er det gamle orgelet på galleriet demontert – under ledelse av Br. Torkildsen. Innen to år håper orgelkomiteen at det nye orgelet i Beitstad kirke er ferdig bygd og montert.  Foto: Trine Binde Bratberg

Skrå bak orgelet: – De spiste skrå, organistene, og det hendte nok de spyttet bak orgelet. Det er i hvert fall brunt her, sier dugnadsleder Arild Lægran. – Vi har det utrolig artig på dugnad.  Foto: Trine Binde Bratberg

Artig signatur: Det er flere som har skrevet på veggen bak orgelet. "Konsert 2/7-33", har Bjarne Mat ... skrevet. Det står årstallet 1873 et sted, og det er tegnet både ansikter og gris.  Foto: Trine Binde Bratberg

Ble heist ned: Det var et omfattende og komplisert arbeide å få flyttet det 150 år gamle orgelet ned fra galleriet i kirka. Det var orgelbyggerne i Åsen som ledet arbeidet med flytting/rengjøring.  Foto: Arvid Lægran

Nyheter

Det 150 år gamle pipeorgelet i Beitstad kirke ble erstattet med et elorgel på 90-tallet. Da elorgelet begynte å gå sunt, begynte de å arbeide med å samle inn penger til et nytt orgel.

– Vi startet omkring år 2000, også har det blitt større hastighet på innsamlinga de siste fire-fem årene, sier Kjell Haugan, som er leder i orgelkomiteen.

Bygges i Åsen

Det nye orgelet, som Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri skal bygge innen to år, koster ca. 4,5 mill. kroner. I tillegg kostet det kr 300.000 å flytte og rengjøre det gamle orgelet ned i kirka. Det var orgelbyggerne på Åsen som var ansvarlig for den jobben også. Med god hjelp fra mange i Beitstad.

De fikk laget en orgelrapport, og den slo fast at et helt nytt orgel var å anbefale. Det gamle orgelet var ikke å anbefale, men det skal nå brukes som kororgel – nede i kirka.

Steinkjer kommune har gitt 3,5 mill. kroner i støtte til det nye orgelet i Beitstad kirke. 1,2 mill. kroner er innsamlet.

Jubileumsgudstjeneste

6. oktober blir det stor jubileumsgudstjeneste i Beitstad – og da vil det skinne av kirka. De siste årene er kirka både vasket, skrapet, soppbehandlet og malt. Det er skiftet svillstokker – og strekkfisker. Det er stolpen fra svilla, selve bærekonstruksjonen i bygget. Deler av tårnet på kirka er også reparert, pusset og malt, og i tillegg er det lagt nytt tak på sakristiet. Det er et omfattende arbeide som er gjort med Beitstad kirke.

Kirkevergen i Steinkjer, Kristin Storvig, sier utbedringsarbeidet som er gjort med kirka der vil bli en modell for de andre kirkene i kommunen.

Kjell Haugen, som er leder i orgelkomiteen, sier folk i Beitstad har et enormt lokalt eierskap til kirka i bygda.

– Her står til og med presten på dugnadslista, sier Haugan.

Det er mange i Beitstad som har bidratt på dugnad. Andre har bidratt med alt fra konserter til pengegaver.